Profil

Lene Kripa Kristine Bugge Henriksen

Lic. Ac., SEP, RAB i Akupunktur, Psykoterapi og massage

Lene Kripa Henriksen har givet akupunktur, krops-terapi og massage siden 1976, og siden 2001 også kropsorienteret psykoterapi (Somatic Experiencing - SE) for chok, traumer, PTSD.

Lene Kripa har egen klinik i Nørre Snede og ser også klienter i København. Det er muligt at få tilskud til akupunktur, hvis man er medlem af sygeforsikringen Danmark, eller andre helbredsforsikringer. Lene Kripa arbejder blandt andet som massør for Falck Healthcare. Hun underviser sammen med Marie Lalander i forløb med selvudvikling.

Lene Kripa er assistent/coach på uddannelsen i Somatic Experiencing (SE) i Danmark. Hun har været assistent på Post-Advanced workshops med Peter Levine, og på et kursusforløb om tilknytningsstilarter og SE - Dynamic Attachment Repatterning Experience (DARE) med Diane Poole Heller. Lene Kripa giver supervision til fagfolk, som arbejder indenfor socialpsykiatri og på opholdssteder. Hun er med i Vækstcenterets Faglige Forum, og er med i SE foreningens forskningsudvalg og i European Association of Somatic Experiencing (EASE).

 

Udover klienter i egen klinik har Lene Kripa i en periode på 9 år arbejdet med flygtninge med krigs-, flugt- og torturtraumer, blandt andet på Rehabiliterings- og IntegrationsCenter i Vejle og gennem henvisninger fra asylcentre og kommuner.

Lene Kripa har erfaring i at arbejde med mennesker med kroniske smerter via en mobil smerteklinik. Hun var i sin tid med i initiativgruppen til Ranum Center for Integreret Medicin og deltog i tværfaglige diagnosticeringsteam, og var behandler og underviser.

Lene Kripa har skrevet bogen: "Hvornår er jeg frugtbar? Naturlig prævention og fødselsplanlægning" udkommet på Borgens Forlag (udsolgt fra forlaget - kan lånes på biblioteket).

 

Lene Kripa var medunderviser på uddannelser i akupunktur og i shiatsu på Skolen for Orientalsk Medicin og Afspænding, som hun var med til at grundlægge. Ellers har hendes undervisning spændt over: shiatsu, akupressur, akupunktur, krops-bevidsthed, afspænding, orientalsk dans, samt sufidans, selvudvikling, kvindelig tantrisk seksualitet, samt foredragsvirksomhed, bl.a. om akupunktur, om orientalsk dans, om chok og traumer.

 

Lene Kripa`s baggrund er en 3-årig akupunkturuddannelse fra England (Licentiate of Acupuncture), hvor der blandet andet blev lagt megen vægt på sammenhængen mellem krop og psyke. Hun blev Somatic Experiencing Practitioner i 2003, og har efterfølgende deltaget i mange efteruddannelseskurser i Somatic Experiencing, blandt andet om arketyper og heling, og om følger af nærdød og bedøvelse. I England tog Lene Kripa et internationalt 9 måneders intensivt kursus i Applied Humanistic Psychology (bioenergetics, gestalt, encounter mv) og flere kursusforløb i massage (Swedish massage, akupressur, shiatsu, reflexologi og neo-rechiansk massage). I Danmark har hun taget et 1-års Bodynamic kursus om karakterstrukturerne i kroppen. Endvidere har hun været på intensive kursusforløb i orientalsk dans og kropsbevidsthed, primært egyptisk dans.

Lene Kripa har siden 1985 deltaget i mange intensive kurser og forløb hos Jes Bertelsen, blandt andet tantra, selvudvikling og meditation. Hun er fastboende ved Vækstcenteret i Nørre Snede og er i fortsat træning hos Jes Bertelsen. Hun var også i nogle år i Indien på Rajneesh International Meditation University (RIMU), hvor hun deltog i kurser, fik undervisning og inspiration af Osho, og arbejdede på stedets akupunkturklinik.